Hong Kong

Reiseskisser fra Hong Kong. Tegninger som i etterkant er samlet som en serie klistremerker.

Illutrasjon klistremerker
Hong Kong - Illutrasjon
Illustrasjon reise
Illustrasjon reise
Illustrasjon reise
Illustrasjon
Illustrasjon reise
Illustrasjon reise
Illustrasjon reise
Illustrasjon
Illustrasjon reise
Illustrasjon reise

mhvattum@gmail.com | Tlf: 46 64 03 45

Illustratø illustrasjonr

© Martin Mauseth Hvattum