Grilldagen

Identitet

Visuell identitet til illustrasjonsfestivalen "Grilldagen"
Plakat, animasjon og neonskilt.

Neonskilt Illustrasjon

mhvattum@gmail.com | Tlf: 46 64 03 45

Illustratø illustrasjonr

© Martin Mauseth Hvattum