utgitt av Kreftforeningen

Felles Krefter

Illustrasjon til sangtekst av Anne Grete Preus - Forskjellig


Det er forskjell på familie
og å være i slekt.

mhvattum@gmail.com | Tlf: 46 64 03 45

Illustratø illustrasjonr

© Martin Mauseth Hvattum